iklan

Suami Idaman

Menjadi seorang suami yang baik bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini kerana seorang  suami umumnya memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan besar dari pada wanita. Urusan mencari nafkah, sosial kemasyarakatan, tanggung jawab dakwah dan lain kadangkala sering  membuatkan kita tidak cukup waktu

Maka tidak hairanlah bahawa ramai diantara kaum lelaki  tidak memiliki waktu untuk keluarganya, atau mungkin punya namun masa itu sangat kecil sehingga menyebabkan pihak keluarga khususnya isteri merasa tidak mendapatkan haknya.

Seorang suami yang baik hendaklah mengerti  hak-hak isterinya, kerana hak isteri tersebut merupakan kewajipan yang harus ditunaikan. Jika kewajipan-kewajipan tersebut tidak ditunaikan maka jelas akan memberikan impak yang buruk, baik bagi kehidupan keluarga maupun peribadi sang suami, kerana  seorang isteri merupakan amanat bagi suaminya.

Setiap suami hendaklah bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini telah menunaikan hak-hak isteri atau telah menyia-nyiakannya serta bertindak melampaui batas terhadapnya?

 Berikut ini adalah diantara hak-hak isteri yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang suami, jika itu semua dapat direalisasikan maka insyaAllah seorang lelaki akan menjadi suami idaman bagi isterinya.

1. Mewasiatkan Kebaikan Kepada Isteri.

 Ini sebagai pengamalan dari firman Allah:

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. 4:19)

 Juga dalam sebuah hadits Nabi Shallallaahu alaihi wa Sallam bersabda:

Berswasiatlah kalian semua kepada para wanita dengan kebaikan, sesungguhnya wanita itu terbuat dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya maka engkau boleh membuatnya patah, dan jika engkau membiarkannya maka ia akan tetap bengkok. Maka berialah wasiat kepada para wanita. (Muttafaq alaih).

2. Memberikan Hak Isteri dan Jangan Menahannya.

 Diriwayatkan dari Muwaiyah bin Hidah ra, ia berkata, Aku bertanya,Wahai Rasulullah, apa hak isteri yang harus ditunaikan oleh seorang lelaki diantara kami (suami)? Baginda menjawab, Memberinya makan jika dia (suami) makan, memberinya pakaian jika memiliki pakaian, tidak menampar wajahnya, tidak menghinanya serta tidak memisahkan tidurnya kecuali di dalam rumah.(HR.Ahmad).

 Ada diantara sebahagian lelaki   yang begitu baik dan sangat memuliakan teman-temannya, namun disebalik itu dia lupa akan hak-hak isterinya yang salah satunya adalah menerima perlakuan yang baik dari sang suami. Jika kepada orang lain dia mampu berbuat baik maka mengapa kepada isterinya yang sebenarnya lebih berhak dia tidak boleh melakukannya?

Padahal dalam sebuah hadis Nabi saw telah menjelaskan bahawa satu dinar yang dinafkahkan kepada keluarga (isteri,dan tentunya untuk kebaikan) lebih baik daripada satu dinar yang dinafkahkan fisabilillah atau kepada orang miskin.(Shahih riwayat Muslim).

3. Mengajarinya Ilmu Syar`i.

 Terutama dalam masalah-masalah yang menyangkut ibadah, sebagiaman firman Allah:

 Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu).Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. (QS. 33:34)

Ummul Mukminin Aisyah Radhiallaahu anha berkata, dari ayahnya (Abu Bakar ash-Shidiq Radhiallaahu anhu ) dia berkata, Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Anshar, rasa malu tidaklah menghalangi mereka dari semangat dalam memahami urusan agama.

 Seorang suami hendaknya mengajari isterinya tentang al-Quran, as-Sunnah serta mendorong dan membantunya dalam ketaatan dan ibadah.

 Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.

Nabi Shallallaahu alaihi wa Sallam juga telah bersabda:

 Allah Subhanahu wa Ta`ala mengasihi seorang lelaki yang bangun malam dan solat, lalu membangunkan isterinya kemudian dia pun ikut solat. Jika si isteri enggan, perciki wajahnya dengan air. (HR Ahmad).

Demikian pula Allah menyayangi wanita atau isteri yang melakukan hal tersebut.

4. Mempergauli Isteri dengan Baik, Menjaga Perasaannya serta Menghindari Hal-hal Sensitif.

Termasuk perlakuan suami yang tak selayaknya diberikan kepada isteri adalah memukulnya, menghinakan rupa atau kelakuan isteri ataupun menyebut kekurangan-kekurangan keluarganya. Juga mencela serta memanggilnya dengan panggilan atau gelaran yang buruk. Seorang suami hendaknya juga jangan menyakiti isterinya dengan menyebut kecantikan wanita lain dan mengatakan bahawa mereka lebih unggul dan lebih segala-galanya daripada dirinya.

5. Menjaga Isteri.

 Iaitu memeliharanya dari kerosakan dan menjaga agar jangan mendatangi tempat-tempat yang buruk. Sentiasa menampakkan cemburu terhadapnya serta menganjurkan agar banyak-banyak tinggal di rumah.

 Seorang istri juga harus dijauhkan dari teman-teman yang buruk, jangan dibiarkan banyak keluar untuk hal-hal yang tidak perlu, pergi ke tempat yang tidak jelas atau melakukan safar tanpa didampingi mahram.Tumbuhkan perasaan dalam diri bahawa isteri adalah amanah yang kelak akan dipertanyakan di hari kiamat.

6. Memperhatikan Keperluannya.

Membuatnya merasa  cukup sehingga tak akan menengok atau mencari perhatian kepada selain suaminya. Jangan sampai lupa meluangkan waktu untuk rumah kita, sediakan untuk mereka yang dirumah wajah yang ramah dan perilaku luhur.

7. Meneladani Suami-suami Pilihan.

 Dengan memperhatikan bagaimana cara-cara mereka dalam mempergauli isterinya serta membuat bahagia hatinya. Seorang isteri sangatlah berhak mendapatkan semua perlakuan dan pergaulan yang baik dari suaminya.Kerana dialah orang yang selalu melayaninya,memasak untuknya, membersihkan dan mencuci pakaiannya, menyambut kedatangannya waktu pulang, memelihara dan mendidik anak-anak serta secara umum dialah yang mengurus rumah tangga.

 Dalam hal ini telah ada teladan yang sangat indah dari Rasulullah saw. Pernah suatu kali baginda mengajak lumba lari dengan Aisyah untuk membahagiakan hatinya.Baginda juga memanggilnya dengan panggilan yang lembut dan manja. Juga selalu mengajak isteri-isterinya untuk berbincang-bincang, bercerita tentang kisah-kisah serta mengajak mereka bermusyawarah.

8. Bersabar dan Tahan Atas Perilaku Isteri yang Tidak Menyenangkan.

 Dalam kehidupan dunia dengan urusan yang begitu kompleks dan beragam pasti seseorang akan menghadapi perkara yang tidak disukai dari pihak lain termasuk suami/isteri. Allah juga menciptakan manusia ini dalam keadaan lemah dan serba penuh kekurangan.

Maka segala hal yang tidak disenangi dari seorang isteri, seperti masakan kurang sedap, rumah tidak kemas, pakaian belum tercuci dan lain-lain hendaklah diselesaikan dengan penuh kesabaran dan menahan diri. Kecuali dalam hal yang menyangkut urusan akhirat seperti masalah solat, puasa dan ibadah-ibadah wajib lainnya maka maka tidak bolehdibiarkan.

9. Menjaga Harta Isteri.

 Kadangkala seorang isteri memiliki harta yang sangat banyak, mungkin dari harta pusaka, pemberian, hasil usaha, gaji dan sebagainya. Namun  seorang lelaki adalah pemimpin keluarga dia sama sekali tidak berhak mengusik harta yang menjadi hak peribadi isterinya tanpa izin darinya. Hendaknya dia berhati-hati jangan sampai megambil harta itu baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dengan janji-janji atau ancaman kecuali dengan kerelaannya.

 Allah swt berfirman:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. 4:4)

 Rasulullah saw adalah orang yang sangat amanah terhadap harta isterinya Khdijah. Baginda tak pernah mengambil harta itu kecuali apa yang menjadi haknya.

10. Bersikap Adil Bagi yang Memilik Isteri Lebih dari Satu.

 Iaitu dengan memberikan tempat yang sama bagi masing-masing isterinya, demikian pula dalam hal mabit (bermalam) dan pemberian nafkah.Allah swt telah berfirman:

 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu daoat mengambil pelajaran. (QS. 16:90)

 Dan dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

Barang siapa memiliki dua istri kemudian ia condong kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pincang.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ads
Tentang Penulis

"Bila hati kita terdapat niat untuk berubah itu, Alhamdulillah. Hati kita masih peka dan lembut untuk menerima sahutan itu, untuk keluar dari lumpur kejahilan" Penulis juga mempunyai blog sendiri, blog Aku Islam

» Lihat semua kiriman yang dibuat oleh

« Artikel Sebelum Ini

1 Komen Telah Pun Ditulis Buat Masa Ini

  • woahhhh!bag0ssss!n=D